Hur du väljer din nya värmepump

ATT VÄLJA RÄTT VÄRMEPUMP KAN INTE UNDERSTRYKAS NOG. MED TANKE PÅ DET STORA UTBUDET AV TYPER OCH OLIKA MODELLER ÄR DET VIKTIGT ATT TA HJÄLP AV EXPERTER FÖR ATT UNDVIKA MISSTAG.

Denna bild av ett kylskåp används ofta för att beskriva en värmepump. Det fungerar faktiskt enligt samma princip förutom att den istället producerar värme. Men hur fungerar det egentligen? Beroende på vilken värmepump det handlar om extraheras kalorier i luften, marken eller vattnet som omvandlas till värme. Via en värmeväxlare värmer kalorierna köldmedium gas som genom kompression förvandlas till vätska. Därefter överförs den ackumulerade värmen till vatten i tanken. Kom ihåg: med 1 kWh el producerar en värmepump 3 till 5 kWh gratis. Ju större COP (Coefficient Of Performance) är, desto effektivare blir värmepumpen. Detta är en av de viktigaste sakerna att komma ihåg när du väljer din nya värmepump. Vårt råd är att fokusera på den genomsnittliga årliga COP, vilket är en bra indikator som tar hänsyn till årliga väderförhållanden. 

BEDÖM DINA BEHOV

Att välja en värmepump är en komplicerad process. Det är därför viktigt att söka professionell hjälp. De många modellerna har mycket specifika egenskaper och det är viktigt att välja en värmepump som passar för dina behov och bostad. Till exempel bör man kanske inte välja samma modell för en ny och välisolerad bostad och ett vanligt pannbyte i ett befintligt hem. Frågan om behov uppstår också: vad är din uppvärmning, varmvattenproduktion i ditt hushåll och kylning på sommartid? Andra saker att ha i åtanke: vilken typ av värmeapparater har du, exempelvis radiatorer, golvvärmesystem, fläktkonvektorvärmeenheter etc. Detta är viktiga saker att vara medveten om för att kunna välja den bästa värmepumpen för dig. Bra att veta är om du har en överdimensionerad installation kommer det att orsaka ytterligare inköpskostnader, öka antalet cykler (därmed elförbrukning) och slitage. För dig som är ute efter en ny värmepump i Ängelholm eller andra delar av Skåne, eller behöver hjälp med den du redan har oavsett om det är service, reparation eller underhåll rekommenderar vi att ta hjälp av Ängelholm VVS som har lång erfarenhet inom detta område.

VILKEN VÄRMEPUMP BÖR JAG VÄLJA?

Det finns otroligt många typer av värmepumpar, exempelvis luftvärmepump, bergvärmepump, markvärmepump, luft vattenvärmepump med mera. Därför kan det vara svårt att veta vilken typ som passar bäst för just ditt hem utan att ta hjälp av erfarna värmepumpsexperter. I hemmet är de vanligaste typerna aerotermiska värmepumpar som fångar kalorier från luften. Om installationen har utförts korrekt är tiden som det tar att tjäna igen din investering snabb. Det varierar vanligtvis från 3 till 8 år beroende på omständigheterna. Geotermiska värmepumpar (värme från marken) eller hydrotermiska (värme från vattnet) har en hög kostnad och andra egenskaper som gör att de passar bättre för nya bostäder.

LUFT / VATTENVÄRMPUMP

En luft vattenvärmepump fungerar på ett ganska enkelt sätt: en eller flera utomhusenheter fångar upp kalorierna från den kalla luften utomhus. Kalorierna extraheras från denna luft och värmer värmeöverföringsvätskan. När den väl är uppvärmd värmer det vattnet från systemet som levererar apparater med låg temperatur (radiatorer eller golvvärmesystem). Högtemperaturmodeller, förutom den inhemska varmvattenproduktionen, ger uppvärmning för ett befintligt nätverk av högtemperaturvärmare. Dessa modeller ersätter, utan att behöva ta över, den nuvarande pannan. Det låter komplicerat, men är i själva verket väldigt simpelt. Hoppas att du fått värde av denna artikel och att du nu har en bättre idé vad du bör leta efter i en ny värmepump för ditt hem. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *