Integritetspolicy

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1,1. Denna sekretesspolicy anger hur barbourjackaherr.se (nedan kallad ”webbplatsadministrationen”) använder och skyddar information som mottas från användare på https://barbourjackaherr.se (nedan kallad ”webbplatsen”). Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen och alla underdomäner på webbplatsen. Webbplatsadministrationen kan samla in användardefinierad information av följande art:

  • Filer Cookies;
  • Användar-IP;
  • Information om fel i driften av en resurs;
  • Användarens beteende på webbplatsen, inklusive operativsystem och webbläsare som används.

1,2. All information samlas in av webbplatsadministrationen som den är och ändras inte under datainsamlingsprocessen.

1,3. Behandlingen av information som rör personuppgifter utförs i enlighet med villkoren i Avtalet om behandling av personuppgifter vars version finns tillgänglig på.

1,4. När som helst, efter eget gottfinnande, har webbplatsadministrationen rätt att ändra denna sekretesspolicy. All revidering av detta dokument kommer att publiceras på webbplatsens hemsida. För att granska eventuella ändringar som kan göras i denna sekretesspolicy måste användaren regelbundet besöka vår webbplats.

1,5. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du samtycker till sådana ändringar av denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till denna sekretesspolicy har användaren ingen rätt att använda webbplatsen.

1,6. Denna sekretesspolicy gäller endast https://barbourjackaherr.se webbplats. Webbplatsen kontrollerar inte och ansvarar inte för tredje parts webbplatser som användaren kan komma åt via länkarna som finns tillgängliga på webbplatsen.

2. VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION

2,1. Webbplatsadministrationen kan använda sitt namn, e-postadress, lösenord för att identifiera användaren på webbplatsen www.expertcen.ru och kan visa sitt namn, detaljer, kontakttelefoner, e-postadress, platsadress på resursen https://barbourjackaherr.se.

2,2. Webbplatsadministrationen kan använda användarens kontaktinformation för att behandla e-postmeddelandet till företaget, nämligen för att informera användaren om nya möjligheter, kampanjer och andra nyheter om webbplatsen www.expertcen.ru. Användaren kan alltid välja bort e-post.

2,3. När det gäller användarens personliga information bevaras dess sekretess, utom i de fall där användaren frivilligt tillhandahåller information om sig själv för allmänheten till en obegränsad krets av personer. Vid användning av enskilda tjänster samtycker användaren till att viss del av hans personliga information blir offentlig.

3. ÖVERFÖRING AV PERSONLIG INFORMATION TILL ANVÄNDARE AV TREDJE PARTER

3,1. Webbplatsadministrationen lämnar inte ut information till tredje parter förutom att personuppgifter från användare lämnas till tredje parter som tillhandahåller tjänster för webbplatsadministrationen, till exempel betalningsbehandling. Tredje parter får använda användarvänlig information endast om de tillhandahåller tjänster till resursen och endast sådan information som krävs för att tillhandahålla tjänsten.

3,2. Dessutom kan webbplatsadministrationen https://barbourjackaherr.se överföra personlig information om användaren till tredje part i följande fall:

3.2.1. Har gått med på sådana åtgärder.

3.2.2. Överföringen krävs för användning av användaren av en viss tjänst eller för utförandet av ett specifikt avtal eller avtal med användaren.

3.2.3. Överföringen föreskrivs i ryska eller annan relevant lagstiftning inom ramen för förfarandet fastställt i lag.

3.2.4. I händelse av försäljningen av webbplatsen till förvärvaren ska alla skyldigheter att följa villkoren i denna policy gällande den personliga information som de mottagit överföras.

4. ÄNDRING / RADERING AV INFORMATION ELLER UTAN INLÄMNANDE

4,1. Användare kan när som helst ta bort användardefinierad information eller avsluta prenumerationen genom att skicka denna begäran till admin@barbourjackaherr.se. Vissa funktioner på barbourjackaherr.se som kräver information om användaren kan avbrytas från det ögonblick informationen tas bort.

5. SKYDD samla in information

5,1. Webbplatsadministrationen gör alla rimliga ansträngningar för att skydda informationens sekretess. All insamlad information lagras på en eller flera säkra databasservrar och kan inte nås offline. Endast de anställda på webbplatsen som behöver utföra arbetsfunktioner som kräver åtkomst till personlig information för användare har tillgång till användarinformation.

6. Ytterligare villkor

6,1. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i denna sekretesspolicy utan samtycke från användaren.

6,2. Den nya sekretesspolicyn ska träda i kraft vid publiceringen på webbplatsen, såvida inte annat anges i den nya versionen av sekretesspolicyn.

6,3. Webbplatsen www.expertcen.ru kan innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser som kan samla in personlig information om användaren. Vid ändring av en annan webbplats lämnar användaren den här webbplatsen och villkoren i denna sekretesspolicy kommer inte att gälla för användning av tredjepartssajter och användarens handlingar på dem.

Om du har några frågor, förfrågningar eller klagomål om denna integritetspolicy, vänligen maila oss på admin@barbourjackaherr.se